Wat gebeurt er bij een ongeval?

Bij een ongeval is de Drivy-verzekering van toepassing. U hoeft dus uw gewone verzekeraar niet te verwittigen.

Indien geen derde partij bij het ongeval is betrokken, maar het voertuig niet meer rijdt: Bel onmiddellijk de hulpverlening van Drivy (voor de juiste procedure zie pagina Hulpverlening die de depannage en het vervoer van de passagiers op zich neemt. Verwittig ook zo spoedig mogelijk de eigenaar.

Vul op het einde van de huur samen met de eigenaar het schaderapport in. U dient hem een waarborgsom te betalen, zoals aangegeven in het schaderapport. Indien de herstellingskosten lager zijn dan de verzekeringsfranchise, dan zijn deze helemaal voor uw rekening. In het andere geval betaalt Drivy de meerkost.

Voorbeeld: voor een voertuig van de categorie Economy, met een franchise van € 800 (zonder optie 'franchisevermindering') worden de herstellingskosten geschat op € 250. U betaalt € 250. Bij een ongeval met een reparatiekost van € 3000 betaalt u € 800 en de Drivy-verzekering het supplement.

Meer info over de verschillende verzekeringsfranchises.

Voertuigen ingeschreven in België

  • Als het voertuig niet meer kan rijden, neem dan contact op met de hulpverlening van Drivy, die zal zorgen voor het wegtakelen van het voertuig en het vervoer van de passagiers.
  • Als er een ander voertuig is betrokken bij het ongeval, moet u een aanrijdingsformulier invullen dat de verantwoordelijkheid van elke bestuurder inhet ongeval zal vaststellen. In rubriek 8 ("Verzekeringsmaatschappij" / “Société d’assurance”) van het aanrijdingsformulier geeft u de naam Allianz en contractnummer ZCN110000536 op (en niet de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar).
  • Bel tot slot zo spoedig mogelijk naar de eigenaar en neem contact op met Drivy.

Voertuigen ingeschreven in Frankrijk

  • Indien het voertuig niet meer verder kan rijden, dan neemt de huurder contact op met de hulpverlening van Drivy (wat u precies moet doen staat uitgelegd in de pagina 'Hulpverlening'), die de depannage en het transport van de passagiers op zich neemt.
  • Indien een derde partij is betrokken bij het ongeval, dan vult u het ongevalformulier in, dat de aansprakelijkheid van elke bestuurder zal bepalen. In de rubriek nr. 8 vult u het nummer van de Drivy-verzekeringspolis in: 53.368.215 (en niet het kenteken van het voertuig).
  • Verwittig ten slotte de eigenaar en neem zo snel mogelijk contact op met Drivy (zie Contactpagina).

Voertuigen ingeschreven in Duitsland

Bij een ongeval met een derde partij dient u onderstaande instructies te volgen:

  • Overhandig aan de derde partij het verzekeringscertificaat van Allianz-Drivy (horend bij de instructiebundel die de eigenaar aan de huurder meegeeft). Leg hem uit dat deze verzekering geldt in geval van juridische betwisting (en niet de verzekering van de eigenaar, die verbonden is met het kenteken van het voertuig).
  • Noteer de gegevens van de tegenpartij (naam, voornaam, nummer van het rijbewijs, kenteken van de wagen) en vul het aanrijdingsformulier in met een nauwkeurige beschrijving van omstandigheden van het ongeval.
  • Bel onmiddelijk de 24u/24 hulpverlening van Drivy (voor de juiste procedure zie pagina Hulpverlening) om het ongeval aan te geven, en eventueel te verzoeken om depannage van het voertuig en vervoer van de passagiers.
  • Verwittig ten slotte zo spoedig mogelijk de eigenaar.

Dit artikel bevat informatie die specifiek is voor sommige registratielanden. Ga naar ​de internationale versie van het artikel voor de andere gevallen.

Was dit artikel nuttig?


Deze artikels kunnen je misschien ook verder helpen: